Työnhakijoille

Kohti innostavia työpäiviä, meillä onnistut

Tavoitteemme on tehdä työelämästä innostavampaa, sillä motivoituneet työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Autamme tunnistamaan vahvuudet ja huolehdimme mahdollisuuksista kehittyä.

Tutustu Personaan, ja löydä uusi suunta urallesi!

Kohti innostavia työpäiviä

Näin työnhakeminen etenee

Huolehdimme viestinnällä, että jokainen hakija saa nauttia huolettomasta työnhausta.

Työnhakemisen voit aloittaa myös ansioluettelon eli CV:n kirjoittamisella. Haluamme auttaa sinua työnhaussa. Teimme sinulle valmiin ansioluettelopohjan, johon voit täyttää helposti omat tietosi.

Tässä ole hyvä, onnea työnhakuun!

Mitä vastuullisuus tarkoittaa meille?

Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu
Työn merkityksellisyys
Työhyvinvointi
Valmentava johtaminen

Tavoitteenamme on tehdä työelämästä innostavampaa

Motivoituneet työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Jokaisen työntekijän on oikeus tulla kuulluksi, arvostetuksi omana itsenään ja heidän täytyy olla tietoisia omasta merkityksestään isossa kokonaisuudessa. Myös yhteenkuuluvuus ja osaamisen varmistaminen ovat mielestämme asioita, jotka tuovat turvaa ja auttavat motivoimaan työntekijää. 

Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu

 • Rekrytointiprosessimme on yhdenvertainen ja yksilöä arvostava. Noudatamme puolueetonta ja vastuullista rekrytointitapaa.
 • Kaikki rekrytointiprosessiin osallistuvia hakijoita informoidaan ajantasaisesti ja ei valitut hakijat saavat tiedon lopullisen valinnan perusteista syrjimättömästi ja läpinäkyvästi.
 • Varmistamme, etteivät työntekijöidemme erilaiset työsuhteet tai asema työpaikoilla aiheuta epätasa-arvoista kohtelua.
 • Huolehdimme hyvästä perehdytyksestä ja selkeiden käytäntöjen toteutumisesta
 • Noudatamme avoimuutta toiminnassamme ja edistämme hyvää tiedonkulkua ja tiedon saavutettavuutta.

Työn merkityksellisyys

 • Uskomme vetovoimaiseen kulttuuriin, joka syntyy motivoituneista ja mielekästä työtä tekevistä ihmisistä, arvojensa näköisessä työympäristössä.
 • Tuemme työntekijöidemme kehittymistä sekä ammatillisesti että ihmisenä.  
 • Uskomme uusien työtapojen ketterään kokeiluun ja hyödyntämiseen. 
 • Varmistamme, että jokainen ymmärtää miten oma työ vaikuttaa suhteessa kollegoihin, asiakkaisiin, ja yhteiskuntaan. 

Työhyvinvointi

 • Vahvistamme työn hallinnan tunnetta riittävällä perehdytyksellä. 
 • Tiedämme miten tunnistaa ja ottaa asia puheeksi, jos on epäily, ettei joku työyhteisössä voi hyvin. Annamme työkaluja työssä jaksamiseen.
 • Panostamme kommunikaatioon ja keskustelevaan kulttuuriin, kuulumisten vaihtoon, työssä innostavista asioista puhumiseen ja epäkohdista keskustelemiseen normaalina tapanamme toimia. 
 • Osoitamme arvostusta arkipäivän ponnisteluissa kiittämällä ja palkitsemalla erityisistä työssä onnistumisista. 
 • Tuemme työn ja muun elämän yhteensovittamisessa

Valmentava johtaminen

 • Luotamme työntekijöidemme parhaaseen asiantuntemukseen ja itseohjautuvuuteen. 
 • Edistämme yhteenkuuluvuuden tunnetta hyvällä johtamisella. 
 • Rakennamme luottamuksellista ja inhimillistä ilmapiiriä, jossa ketään ei jätetä yksin. 
 • Kiinnitämme huomiota vahvuuksiin ja onnistumisiin.  Sallimme virheet ja opimme niistä.
 • Ylläpidämme mutkatonta vuorovaikutusta ja palautteenantoa. Kiitämme, kannustamme ja tarvittaessa ohjaamme rakentavalla palautteella. 

Persona pelissä

Ota persona seurantaan somessa, ja löydä uusi suunta urallesi tai yrityksesi asiakaskokemukselle!