Osa- tai kokonaisulkoistuksiin

Persona palvelusi Plussa

Persona palvelusi Plussa on suunniteltu asiakkaan toimitiloissa tehtävään osa- tai kokonaisulkoistukseen. Plussa on henkilöstöresurssien tehokkuutta tukeva palvelumalli.

Viisi askelta onnistuneeseen yhteistyöhön

Minkälaiseen tarpeeseen Plussa on suunniteltu?

Asiakascase

Asiakasyrityksellä oli tarve käynnistää uusi sähköisen asioinnin tukipalvelu asiakkaille. Oman henkilöstön resurssit tuli kohdistaa olemassa olevien palveluiden tuottamiseen loppuasiakkaille, joten Personan Plussa osaulkoistus asiakasyrityksen toimitiloissa oli juuri oikea ratkaisu uuden sähköisen asioinnin tukipalvelun tuottamiseen. Yhteistyö käynnistyi vaivattomasti vaiheistetun palveluprosessin mukaan ja yhteistyölle asetetut tavoitteet asiakastyytyväisyyden kasvun ja tukipalveluyhteydenottojen vähentymisen osalta toteutuivat suunnitellusti.

Miksi Plussa?

Asiakaskokemuksen kehittäminen
Henkilöstöresurssien tehostuminen
Joustava rajattavuus
Vaihtoehtoiset hinnoittelumallit

Tuntuisiko joku toinen vaihtoehto sopivammalta nykyiseen tarpeeseesi?

Yksittäinen henkilöstötarve

Välittömään tai ennakoituun yksittäisten tehtävien henkilöstötarpeeseen. Vaivaton tapa käynnistää yhteistyö.

Asiakkaamme hyötyvät palvelun nopeasta vasteesta, riskittömyydestä muuttuvissa tilanteissa, joustavasta kestosta ja selkeistä hinnoittelumalleista.

Persona palvelusi

Extra

Täysulkoistus 24/7 palvelukeskukselle

Palvelutuotannon tai toiminnon ulkoistaminen 24/7 palvelukeskukselle.

Asiakkaamme hyötyvät korkeasta palveluosaamisesta, laadukkaista asiakaskohtaamisista, palvelun kustannustehokuudesta ja palvelutoiminnan kokonaisvastuun siirtymisestä Personalle.

Persona palvelusi

Laaja

Määräaikainen tarve

Toiminnon, prosessin, uuden palvelun tai kampanjan määräaikainen pilotointi.

Asiakkaamme hyötyvät palvelun rajattomista räätälöintimahdollisuuksista myös vaativissa palvelukokonaisuuksissa, asetettujen tavoitteiden tarkemmasta seurannasta ja analysoinnista sekä vaihtoehtoisista hinnoittelumalleista.

Persona palvelusi

Pilotti

Persona pelissä

Ota persona seurantaan somessa, ja löydä uusi suunta urallesi tai yrityksesi asiakaskokemukselle!