Näin ajattelemme

Työvoiman demografinen muutos liikuttaa hakijamarkkinaa

Nykyaikainen rekrytointiprosessi on kehittynyt merkittävästi digitalisaation ja työvoiman demografisten muutosten myötä. Organisaatioiden pyrkiessä houkuttelemaan parhaita kykyjä, on tärkeää, että ne omaksuvat nykyaikaiset ja vastuulliset rekrytointikäytännöt, jotka ovat sopusoinnussa heidän arvojensa kanssa ja täyttävät ehdokkaiden tarpeet.

Yleisimmät haasteet rekrytoinnissa ovat henkilökohtaisuuden puute, liian pitkät rekrytointiprosessit ja hakijoiden tavoitettavuus – missä vika?

Ensimmäistä kertaa historiassa meillä on työelämässä viisi sukupolvea, joista jokaisella on ainutlaatuisia kokemuksia, arvoja ja asenteita, jotka ovat aikansa tapahtumien ja yhteiskunnallisten suuntausten muovaamia.

Näihin sukupolviin kuuluvat

  • Traditionalistit eli hiljainen sukupolvi (syntynyt ennen vuotta 1945)
  • Baby boomers eli suuret ikäluokat (syntyneet 1946–1964)
  • X-sukupolvi (syntynyt 1965–1980)
  • Millenniaalit tai Y-sukupolvi (syntyneet 1981–1996)
  • Z-sukupolvi (syntynyt 1997–2012)

Yhdessä Y- ja Z-sukupolvi edustavat 55 % työelämästä, samalla he edustavat tulevaisuutta – aihetta ei voida sivuuttaa. Deloitten tutkimuksen mukaan 43 % milleniaaleista aikoo jättää nykyisen työnsä kahden vuoden sisällä ja 28 % olettaa jäävänsä nykyiseen työpaikkaansa alle kahdeksi vuodeksi. Milleniaalit ovat tunnettuja siitä, että he vaihtavat työpaikkaa matalammalla kynnyksellä ja nopeammin kuin aikaisemmat sukupolvet.

Enää ei ole kysymys pitkistä työurista, nyt ollaan metsästämässä jotakin muuta.