Vastuullisuudesta voimaa – oikeus odottaa enemmän

Julkaistu: 4.4.2023

Vastuullisuudesta voimaa – oikeus odottaa enemmän

Nykyaikainen rekrytointiprosessi on kehittynyt merkittävästi digitalisaation ja työvoiman demografisten muutosten myötä. Organisaatioiden pyrkiessä houkuttelemaan parhaita kykyjä, on tärkeää, että ne omaksuvat nykyaikaiset ja vastuulliset rekrytointikäytännöt, jotka ovat sopusoinnussa heidän arvojensa kanssa ja täyttävät ehdokkaiden tarpeet.

Yleisimmät haasteet rekrytoinnissa ovat henkilökohtaisuuden puute, liian pitkät rekrytointiprosessit ja hakijoiden tavoitettavuus – missä vika?

Työvoiman demografinen muutos liikuttaa hakijamarkkinaa

Ensimmäistä kertaa historiassa meillä on työelämässä viisi sukupolvea, joista jokaisella on ainutlaatuisia kokemuksia, arvoja ja asenteita, jotka ovat aikansa tapahtumien ja yhteiskunnallisten suuntausten muovaamia.

Näihin sukupolviin kuuluvat:

  • Traditionalistit eli hiljainen sukupolvi (syntynyt ennen vuotta 1945)
  • Baby boomers eli suuret ikäluokat (syntyneet 1946–1964)
  • X-sukupolvi (syntynyt 1965–1980)
  • Millenniaalit tai Y-sukupolvi (syntyneet 1981–1996)
  • Z-sukupolvi (syntynyt 1997–2012)

Yhdessä Y- ja Z-sukupolvi edustavat 55 % työelämästä, samalla he edustavat tulevaisuutta – aihetta ei voida sivuuttaa. Deloitten tutkimuksen mukaan 43 % milleniaaleista aikoo jättää nykyisen työnsä kahden vuoden sisällä ja 28 % olettaa jäävänsä nykyiseen työpaikkaansa alle kahdeksi vuodeksi. Milleniaalit ovat tunnettuja siitä, että he vaihtavat työpaikkaa matalammalla kynnyksellä ja nopeammin kuin aikaisemmat sukupolvet. Enää ei ole kysymys pitkistä työurista, nyt ollaan metsästämässä jotakin muuta.

Monet työntekijät, mukaan lukien milleniaalit ja sukupolvi Z, odottavat työnantajaltaan joustavuutta, uran kehitysmahdollisuuksia sekä työn ja yksityiselämän tasapainoa. Tämä on johtanut työpaikkavaihdosten lisääntymiseen ja työsuhteiden lyhenemiseen yhden työnantajien kanssa. Työnantajien on sopeuduttava tähän muuttuvaan maisemaan ja asetettava etusijalle rekrytointiprosessiensa nopeus ja tehokkuus. Kilpailluilla työmarkkinoilla huippuosaajia ei välttämättä ole saatavilla pitkään, ja työnantajat, jotka käyttävät liian kauan aikaa palkkaamispäätösten tekemiseen, ovat vaarassa menettää päteviä hakijoita.

Työpaikkailmoitus auki, CV sähköpostiin ja lasku perään – kuulostaako tutulta?

Mielestämme henkilöstöpalvelualan yritysten tulisi kantaa enemmän vastuuta asiakkaan liiketoiminnan tukemisesta.

Vastuullinen toiminta rekrytoinnin ulkoistamisessa tarkoittaa liiketoiminnan harjoittamista vastuullisesti – emme puhu nyt yhteiskuntavastuusta, mutta jostakin aivan yhtä tärkeästä. Yrityskulttuurin rakentuminen alkaa vaikuttavasta ja vastuullisesta rekrytointiprosessista.

Meille vastuullisuus tarkoittaa kolmea asiaa:

1. Kumppanuutta

Henkilöstö- ja ulkoistuspalvelut voivat olla loistava tapa laajentaa ehdokasjoukkoasi, lisätä rekrytointitehokkuutta ja rakentaa suhteita muihin toimialasi yrityksiin. Oikean kumppanin löytäminen rekrytoinnissa on avain menestyksekkään liiketoiminnan rakentamiseen, onhan lopulta aina kysymys ihmisistä. 

Työpaikkailmoitus auki, CV sähköpostiin ja pian lasku jo tuleekin perässä – yrityksillä ja työnhakijoilla on oikeus odottaa enemmän meidän toimialamme yrityksiltä.

Tuoko henkilöstöpalvelualan kumppani aidosti lisäarvoa liiketoimintaasi, verrattuna tilanteeseen, jossa yrityksen oma hr-osasto tai esihenkilöt hoitaisivat rekrytointiprosessia? Jatkahan lukemista vastuullisuudesta pidemmällä, pian ymmärrät syvällisemmin mitä tarkoitamme.

2. Nopeutta ja tehokkuutta

Nopeus ja tehokkuus ovat keskeinen osa vastuullista toimintaa suhteessa asiakasyrityksiimme ja työnhakijoihin – paine tulee markkinoilta, kuten sukupolvien käyttäytymisestä työmarkkinoilla opimme. Me soitamme henkilökohtaisesti kaikille työnhakijoille vuorokauden kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet työhakemuksen. Näin saamme lukittua rekrytointiprosessiimme parhaat osaajat markkinoilta, ja samalla kunnioitamme aikaa ja vaivaa, jonka hakija on käyttänyt hakeakseen juuri meille töihin. Asiakasyritystemme suuntaan tämä tarkoittaa sitä, että he saavat hakijaesittelyt aina nopeasti, napakasti ja tehokkaasti.

Meidän toimintamallissamme ei ole merkittävää se, työllistyykö hakija meille juuri nyt tähän työtehtävään, rakennamme kumppanuutta paljon pidemmällä aikajänteellä – jokainen työnhakija on meille mahdollisuus!

KUVA: 85 % työnhakijoista on tavoitettu puhelimitse vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä

3. Mukana, tukena – kannustaen ja aidosti välittäen

Henkilöarviointi on tärkeä osa rekrytointiprosessia, koska se tekee näkyväksi pehmeät arvot, jotka ovat erityisen tärkeitä työelämässä. Hyvällä esihenkilötyöllä ja perehdyttämisellä työntekijä omaksuu työpaikan palveluprosessin, ja oman roolinsa tärkeässä kokonaisuudessa. Arvomaailmaa sen sijaan on vaikea muuttaa, se on sisäänrakennettuna meissä jokaisessa. On vastuullista tarjota sekä asiakasyritykselle että työnhakijalle tietoa sekä vahvuuksista että mahdollisista kehityskohteista. Yhtä tärkeää on tarjota hakijalle tukea kehityskohteiden kanssa – ketään ei jätetä yksin.

Kun työntekijällä on työtehtävän edellyttämät taidot, hän pystyy hyödyntämään näitä työtehtäviensä suorittamisessa tehokkaasti. Kun edellä mainitun lisäksi arvomaailmat kohtaavat, työntekijä on todennäköisemmin motivoitunut toimimaan hyvin ja myötävaikuttamaan organisaation menestykseen. Tämä hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa, sillä se johtaa ja työtyytyväisyyden lisääntymiseen ja suorituskyvyn paranemiseen.

Tästä se alkaa ja tähän se loppuu – vai jotakin muuta

Kun suljet silmäsi, minkälaisena näet perinteisen rekrytointiprosessin? Luultavasti lineaarisena aikajanana – tästä se alkaa ja tähän se loppuu. Sen sijaan vastuullinen rekrytointiprosessi tulisi nähdä ennemminkin pitkäaikaisena kumppanuutena – kuinka jätämme jokaisen hakijan ajattelemaan “tähän yritykseen haluan hakea töihin uudelleen”. Me haluamme toimia vastuullisesti, olla kumppanina rinnalla, tukea työelämässä eteenpäin ja aina vain uudelleen. Siksi uskallamme luvata löytävämme asiakkaillemme sopivat ehdokkaat nopeasti ja tuloksellisesti.

Luulen, että voimme olla yhtä mieltä siitä, että alat nähdä eron perinteisellä ”lineaarisella” rekrytointiprosessilla ja tämän päivän työmarkkinaa mukailevalla vastuullisella kumppanuudella. Käytä aikaa mahdollisten kumppaneiden tutkimiseen ja arvioimiseen, äläkä pelkää aloittaa pienestä, ennen kuin sitoudut pitkäaikaiseen kumppanuuteen. Sekä työnhakijoilla, että yrityksillä on – oikeus odottaa enemmän!

Olethan yhteydessä, niin keskustellaan lisää.

Janne Westman

Toimitusjohtaja

Persona Henkilöstöratkaisut Oy

p. 040 589 2459

www.personapalvelut.fi

Avatar

Janne Westman