Palvelutuotannon ulkoistaminen 24/7 palvelukeskukselle

Persona palvelusi Laaja

Persona palvelusi Laaja on suunniteltu palvelutuotannon tai toiminnon ulkoistamiseen 24/7- palvelukeskukselle. Laaja on korkean palveluosaamisen ratkaisu.

Viisi askelta onnistuneeseen asiakaspalvelukokemukseen

Minkälaiseen tarpeeseen Laaja on suunniteltu?

Asiakascase

Asiakasyrityksellä oli käynnistymässä mittavammat panostukset asiakaspalvelun digikehitykseen. Syntyi tarve keskittää omia osaajia tämän projektin edistämiseen. Toisekseen tarvittiin myös lisää tilaa projektityöhön. Syntyi päätös siirtää sopimus-ja laskuasioita koskevat asiakasyhteydenotot Laaja- ulkoistusratkaisuna Personan palvelukeskukselle. Yhteistyön aloitus valmisteltiin huolellisesti vaiheistetun palveluprosessin mukaan ja palvelu saatiin siirretyä onnistuneesti ulkoistetuksi palveluksi Personalle. Tämä päätös mahdollisti asiakasyrityksen asiakaspalvelu- toiminnon uudelleenorganisoinnin kehityspainotteiseen työhön ja loppuasiakkaat saivat asiakaspalvelustrategian mukaista laadukasta ja asiantuntevaa henkilökohtaista palvelua ulkoistettuna asiakaspalveluna.

Miksi Laaja?

Korkea palveluosaaminen
Kustannustehokkuus
Laadukkaat asiakaskohtaamiset
Ulkoistettu kokonaisvastuu

Tuntuisiko joku toinen vaihtoehto sopivammalta nykyiseen tarpeeseesi?

Yksittäinen henkilöstötarve

Välittömään tai ennakoituun yksittäisten tehtävien henkilöstötarpeeseen. Vaivaton tapa käynnistää yhteistyö.

Asiakkaamme hyötyvät palvelun nopeasta vasteesta, riskittömyydestä muuttuvissa tilanteissa, joustavasta kestosta ja selkeistä hinnoittelumalleista.

Persona palvelusi

Extra

Osa- tai kokonaisulkoistus

Toiminnon osa- tai kokonaisulkoistus asiakkaan toimitiloissa.

Asiakkaamme hyötyvät parhaista käytännöistä asiakaskokemuksen kehittämiseen, palvelun joustavasta rajattavuudesta, henkilöstöresurssien tehostumisesta ja vaihtoehtoisista hinnoittelumalleista.

Persona palvelusi

Plussa

Määräaikainen tarve

Toiminnon, prosessin, uuden palvelun tai kampanjan määräaikainen pilotointi.

Asiakkaamme hyötyvät palvelun rajattomista räätälöintimahdollisuuksista myös vaativissa palvelukokonaisuuksissa, asetettujen tavoitteiden tarkemmasta seurannasta ja analysoinnista sekä vaihtoehtoisista hinnoittelumalleista.

Persona palvelusi

Pilotti

Persona pelissä

Ota persona seurantaan somessa, ja löydä uusi suunta urallesi tai yrityksesi asiakaskokemukselle!